Abone Olun & Tasarruf Edin

Hüküm ve Koşullar

Bu Kullanım Koşulları, Kuponigo'ya erişiminiz ve Kuponigo'yu kullanımınızla ilgili olarak, şahsen veya bir kuruluş adına sizinle Kuponigo arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder.

Son güncelleme 20 Şubat 2023

1. ŞARTLARIN KABULÜ

Bu Kullanım Koşulları, şahsen veya bir tüzel kişilik adına (“siz”) ve Fozdigital LTD (“Şirket“, “biz“, “bize” veya “bizim“) arasında, https://kuponigo.com web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca “Site”) erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. İngiltere’de kayıtlıyız ve kayıtlı ofisimiz 85 Great Portland Street, First Floor, West End, London W1W 7LT adresindedir. Siteye erişerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. BU KULLANIM ŞARTLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE KULLANMAYI DERHAL BIRAKMALISINIZ.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek hüküm ve koşullar veya belgeler işbu belgeye açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, zaman zaman bu Kullanım Koşullarında değişiklik veya tadilat yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının “Son güncelleme” tarihini güncelleyerek sizi her türlü değişiklik hakkında uyaracağız ve bu tür değişikliklerin her biri hakkında özel bildirim alma hakkınızdan feragat edersiniz. Hangi Şartların geçerli olduğunu anlamak için lütfen Sitemizi her kullandığınızda geçerli Şartları kontrol ettiğinizden emin olun. Revize edilen Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, revize edilen Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacak ve bu değişikliklerden haberdar olmuş ve bunları kabul etmiş sayılacaksınız.

Sitede sağlanan bilgiler, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi söz konusu yargı yetkisi veya ülkede herhangi bir kayıt gerekliliğine tabi tutacağı herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılmak veya bunlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalar geçerliyse ve geçerli olduğu ölçüde yerel yasalara uymaktan yalnızca kendileri sorumludur.

Site, sektöre özgü düzenlemelere (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), Federal Bilgi Güvenliği Yönetimi Yasası (FISMA) vb.) uyacak şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle etkileşimleriniz bu tür yasalara tabi olacaksa, bu Siteyi kullanamazsınız. Siteyi Gramm-Leach-Bliley Yasasını (GLBA) ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Site en az 13 yaşında olan kullanıcılara yöneliktir. İkamet ettikleri yargı alanında reşit olmayan (genellikle 18 yaşın altında) tüm kullanıcılar, Siteyi kullanmak için ebeveynlerinin veya vasilerinin iznine sahip olmalı ve bunlar tarafından doğrudan denetlenmelidir. Reşit değilseniz, Siteyi kullanmadan önce ebeveyninizin veya vasinizin bu Kullanım Koşullarını okumasını ve kabul etmesini sağlamalısınız.

2. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraflar ve grafikler (topluca “İçerik”) ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Markalar”) bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslanmıştır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, uluslararası telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır. İçerik ve Markalar Sitede “OLDUĞU GİBİ” yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, kamuya gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmek ve Siteyi kullanmak ve yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için uygun şekilde erişim sağladığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını indirmek veya yazdırmak için sınırlı bir lisans verilir. Site, İçerik ve Markalar üzerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.

3. KULLANICI TEMSILLERI

Siteyi kullanarak şunları beyan ve garanti etmektesiniz: (1) gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olacağını; (2) bu tür bilgilerin doğruluğunu koruyacağınızı ve gerektiğinde bu tür kayıt bilgilerini derhal güncelleyeceğinizi; (3) yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (4) 13 yaşın altında olmadığınızı;

(5) ikamet ettiğiniz yargı bölgesinde reşit değilseniz veya reşit değilseniz, Siteyi kullanmak için ebeveyn izni aldıysanız; (6) Siteye bot, komut dosyası veya başka bir şekilde otomatik veya insan dışı yollarla erişmeyeceksiniz; (7) Siteyi herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacaksınız; ve (8) Siteyi kullanımınız yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal etmeyecektir.

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımlarını reddetme hakkına sahibiz.

4. KULLANICI KAYDI

Siteye kayıt olmanız gerekebilir. Şifrenizi gizli tutmayı kabul edersiniz ve hesabınızın ve şifrenizin tüm kullanımından sorumlu olursunuz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, seçtiğiniz bir kullanıcı adının uygunsuz, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu tespit edersek, bu kullanıcı adını kaldırma, geri alma veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

5. YASAKLANMIŞ FAALIYETLER

Siteye, Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızdan özel olarak onaylanan veya kabul edilenler dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

 • Bizden yazılı izin almadan doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek için Siteden sistematik olarak veri veya diğer içerikleri almak.
 • Özellikle kullanıcı şifreleri gibi hassas hesap bilgilerini öğrenmeye yönelik her türlü girişimde bizi ve diğer kullanıcıları kandırmak, dolandırmak veya yanıltmak.
 • Herhangi bir İçeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin ve/veya burada yer alan İçeriğin kullanımına sınırlamalar getiren özellikler de dahil olmak üzere, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini atlatmak, devre dışı bırakmak veya başka bir şekilde bunlara müdahale etmek.
 • Bizim görüşümüze göre bizi ve/veya Siteyi küçük düşürmek, lekelemek veya başka bir şekilde zarar vermek.
 • Siteden elde edilen herhangi bir bilgiyi başka bir kişiyi taciz etmek, kötüye kullanmak veya zarar vermek için kullanmak.
 • Destek hizmetlerimizden uygunsuz şekilde yararlanmak veya kötüye kullanım veya suistimalle ilgili yanlış raporlar sunmak.
 • Siteyi yürürlükteki yasa veya yönetmeliklere aykırı bir şekilde kullanmak.
 • Sitenin izinsiz olarak çerçevelenmesi veya Siteye bağlantı verilmesi.
 • Herhangi bir tarafın Siteyi kesintisiz olarak kullanmasına ve Siteden yararlanmasına müdahale eden veya Sitenin kullanımını, özelliklerini, işlevlerini, işletimini veya bakımını değiştiren, bozan, aksatan, değiştiren veya bunlara müdahale eden virüsleri, Truva atlarını veya aşırı büyük harf kullanımı ve spam gönderme (sürekli tekrar eden metin gönderme) dahil olmak üzere diğer materyalleri yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek).
 • Yorum veya mesaj göndermek için komut dosyaları kullanmak veya herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanmak gibi sistemin herhangi bir otomatik kullanımına dahil olmak.
 • Herhangi bir İçerikten telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini silmek.
 • Başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit etmeye veya başka bir kullanıcının kullanıcı adını kullanmaya teşebbüs etmek.
 • Açık grafik değişim formatları (“gifler”), 1×1 pikseller, web böcekleri, çerezler veya diğer benzer cihazlar (bazen “casus yazılım” veya “pasif toplama mekanizmaları” veya “pcms” olarak anılır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere pasif veya aktif bilgi toplama veya aktarma mekanizması görevi gören herhangi bir materyali yüklemek veya iletmek (veya yüklemeye veya iletmeye teşebbüs etmek).
 • Siteye veya Siteye bağlı ağlara veya hizmetlere müdahale etmek, bunları kesintiye uğratmak veya bunlar üzerinde aşırı bir yük oluşturmak.
 • Sitenin herhangi bir bölümünü size sağlamakla görevli çalışanlarımızdan veya temsilcilerimizden herhangi birini taciz etmek, kızdırmak, korkutmak veya tehdit etmek.
 • Siteye veya Sitenin herhangi bir bölümüne erişimi önlemek veya kısıtlamak için tasarlanmış Site önlemlerini atlamaya çalışmak.
 • Flash, PHP, HTML, JavaScript veya diğer kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitenin yazılımını kopyalamak veya uyarlamak.
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında, Sitenin bir parçasını oluşturan veya herhangi bir şekilde oluşturan herhangi bir yazılımı deşifre etmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya tersine mühendislik yapmak.
 • Standart arama motoru veya İnternet tarayıcısı kullanımının bir sonucu olabileceği durumlar dışında, Siteye erişen herhangi bir örümcek, robot, hile aracı, kazıyıcı veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmak, başlatmak, geliştirmek veya dağıtmak veya yetkisiz herhangi bir komut dosyası veya başka bir yazılım kullanmak veya başlatmak.
 • Site üzerinden alışveriş yapmak için bir satın alma acentesi veya satın alma temsilcisi kullanmak.
 • İstenmeyen e-posta göndermek amacıyla elektronik veya diğer yollarla kullanıcıların kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak veya otomatik yollarla veya sahte bahanelerle kullanıcı hesapları oluşturmak da dahil olmak üzere Siteyi yetkisiz olarak kullanmak.
 • Siteyi bizimle rekabet etmek için herhangi bir çabanın parçası olarak kullanmak veya Siteyi ve/veya İçeriği herhangi bir gelir getirici çaba veya ticari girişim için kullanmak.
 • Siteyi mal ve hizmetlerin reklamını yapmak veya satışını teklif etmek için kullanmak.
 • Profilinizi satmak veya başka bir şekilde aktarmak.
 • Sizden yazılı izin almadan bir koleksiyon veya veritabanı oluşturmak için Sitenizden sistematik olarak veri veya içerik almak.
 • Sitenizi sizinle rekabet etmek amacıyla kullanmak veya Sitenizi ve/veya içerik İçeriğini herhangi bir gelir getirici çaba veya ticari girişim için kullanmak.

6. KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN KATKILAR

Site sizi sohbet etmeye, katkıda bulunmaya veya bloglara, mesaj panolarına, çevrimiçi forumlara ve diğer işlevlere katılmaya davet edebilir ve size bize veya Siteye metin, yazı, video, ses, fotoğraf, grafik, yorum, öneri veya kişisel bilgiler veya diğer materyaller (topluca “Katkılar”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik ve materyaller oluşturma, gönderme, yayınlama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma veya yayınlama fırsatı sağlayabilir. Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkılar gizli olmayan ve tescilli olmayan katkılar olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuzda, aşağıdakileri beyan ve garanti etmiş olursunuz:

 • Katkılarınızın oluşturulması, dağıtımı, iletimi, halka açık gösterimi veya performansı ve bunlara erişim, indirme veya kopyalama, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya manevi hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.
 • Bize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Site ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek ve bunları kullanmak için gerekli lisansların, hakların, muvafakatlerin, ibranamelerin ve izinlerin yaratıcısı ve sahibisiniz veya bunlara sahipsiniz.
 • Katkılarınızın Site ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen herhangi bir şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Katkılarınızdaki her bir tanımlanabilir bireyin adını veya benzerliğini kullanmak için her bir tanımlanabilir bireyin yazılı onayına, serbest bırakılmasına ve/veya iznine sahipsiniz.
 • Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir.
 • Katkılarınız istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, piramit şemaları, zincir mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir.
 • Katkılarınız müstehcen, açık saçık, şehvet uyandırıcı, pis, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde veya (tarafımızca belirlendiği şekilde) başka bir şekilde sakıncalı değildir.
 • Katkılarınız kimseyle alay etmiyor, dalga geçmiyor, aşağılamıyor, korkutmuyor veya istismar etmiyor.
 • Katkılarınız, başka herhangi bir kişiyi taciz veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamında) ve belirli bir kişiye veya insan sınıfına karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
 • Katkılarınız yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik veya kuralı ihlal etmemektedir.
 • Katkılarınız herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.
 • Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili veya reşit olmayanların sağlığını veya refahını korumayı amaçlayan herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmemektedir.
 • Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engelle bağlantılı herhangi bir saldırgan yorum içermez.
 • Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyallere bağlantı vermez.

Sitenin yukarıda belirtilenleri ihlal edecek şekilde kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer hususların yanı sıra Siteyi kullanma haklarınızın feshedilmesi veya askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.

7. KATKI LISANSI

Katkılarınızı Sitenin herhangi bir bölümüne göndererek, bize otomatik olarak sınırsız, geri alınamaz, daimi, münhasır olmayan, devredilebilir, telifsiz, tam ödemeli, dünya çapında barındırma, kullanma, kopyalama, çoğaltma, ifşa etme, satma, yeniden satma, yayınlama, yayınlama, yeniden adlandırma, arşivleme, depolama hakkı ve lisansı verirsiniz ve verme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz, önbelleğe almak, kamuya açık olarak gerçekleştirmek, kamuya açık olarak görüntülemek, yeniden biçimlendirmek, tercüme etmek, iletmek, alıntılamak (tamamen veya kısmen) ve ticari, reklam veya başka herhangi bir amaçla bu tür Katkıları (görüntünüz ve sesiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dağıtmak ve bu tür Katkılardan türev çalışmalar hazırlamak veya başka çalışmalara dahil etmek ve yukarıda belirtilenlerin alt lisanslarını vermek ve yetkilendirmek. Kullanım ve dağıtım herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla gerçekleşebilir.

Bu lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek her türlü form, medya veya teknoloji için geçerli olacak ve adınızı, şirket adınızı ve franchise adınızı, uygun olduğu şekilde ve sağladığınız ticari markaları, hizmet markalarını, ticari adları, logoları ve kişisel ve ticari görüntüleri kullanmamızı içerecektir. Katkılarınızdaki tüm manevi haklardan feragat edersiniz ve Katkılarınızda başka türlü manevi hak iddia edilmediğini garanti edersiniz.

Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti size aittir. Sitedeki herhangi bir alanda sizin tarafınızdan sağlanan Katkılarınızdaki herhangi bir beyan veya temsilden sorumlu değiliz. Siteye yaptığınız Katkılardan yalnızca siz sorumlusunuz ve bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve Katkılarınızla ilgili olarak bize karşı herhangi bir yasal işlem yapmaktan kaçınmayı açıkça kabul etmektesiniz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, (1) herhangi bir Katkıyı düzenleme, redakte etme veya başka bir şekilde değiştirme; (2) herhangi bir Katkıyı Sitede daha uygun yerlere yerleştirmek için yeniden kategorize etme; ve (3) herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Katkıyı ön eleme veya silme hakkına sahibiz. Katkılarınızı izleme yükümlülüğümüz yoktur.

8. İNCELEMELER İÇİN KILAVUZ İLKELER

Sitede size yorum veya derecelendirme bırakmanız için alanlar sağlayabiliriz. Bir değerlendirme gönderirken, aşağıdaki kriterlere uymalısınız: (1) İncelenen kişi/kuruluş hakkında ilk elden deneyime sahip olmalısınız; (2) incelemeleriniz saldırgan küfür veya küfürlü, ırkçı, saldırgan veya nefret dili içermemelidir; (3) incelemeleriniz din, ırk, cinsiyet, ulusal köken, yaş, medeni durum, cinsel yönelim veya engelliliğe dayalı ayrımcı referanslar içermemelidir; (4) yorumlarınız yasa dışı faaliyetlere atıfta bulunmamalıdır; (5) olumsuz yorumlar gönderiyorsanız rakiplerle bağlantılı olmamalısınız; (6) davranışın yasallığına ilişkin herhangi bir çıkarımda bulunmamalısınız; (7) yanlış veya yanıltıcı ifadeler gönderemezsiniz; ve (8) başkalarını olumlu veya olumsuz yorum göndermeye teşvik eden bir kampanya düzenleyemezsiniz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değerlendirmeleri kabul edebilir, reddedebilir veya kaldırabiliriz. Herhangi biri değerlendirmeleri sakıncalı veya yanlış bulsa bile, değerlendirmeleri taramak veya değerlendirmeleri silmek gibi bir yükümlülüğümüz kesinlikle yoktur. İncelemeler tarafımızdan onaylanmamıştır ve bizim görüşlerimizi veya bağlı kuruluşlarımızdan veya ortaklarımızdan herhangi birinin görüşlerini temsil etmek zorunda değildir. Herhangi bir inceleme için veya herhangi bir incelemeden kaynaklanan herhangi bir iddia, yükümlülük veya kayıp için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir inceleme göndererek, incelemelerle ilgili tüm içeriği çoğaltmak, değiştirmek, tercüme etmek, herhangi bir yolla iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek ve/veya dağıtmak için bize kalıcı, münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, tam ödemeli, devredilebilir ve alt lisans verilebilir bir hak ve lisans vermiş olursunuz.

9. GÖNDERİLER

Tarafınızdan bize sağlanan Site ile ilgili her türlü soru, yorum, öneri, fikir, geri bildirim veya diğer bilgilerin (“Gönderimler”) gizli olmadığını ve yalnızca bizim mülkiyetimizde olacağını kabul ve beyan edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Gönderimleri ticari veya başka herhangi bir yasal amaç için, size herhangi bir teşekkür veya tazminat ödemeksizin sınırsız olarak kullanma ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belge ile bu tür Gönderimler üzerindeki tüm manevi haklardan feragat etmektesiniz ve işbu belge ile bu tür Gönderimlerinizin orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması nedeniyle bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SITESI VE IÇERIĞI

Site, diğer web sitelerine (“Üçüncü Taraf Web Siteleri”) bağlantıların yanı sıra makaleler, fotoğraflar, metinler, grafikler, resimler, tasarımlar, müzik, ses, video, bilgi, uygulamalar, yazılım ve üçüncü taraflara ait veya üçüncü taraflardan kaynaklanan diğer içerik veya öğeleri (“Üçüncü Taraf İçeriği”) içerebilir (veya Site aracılığıyla size gönderilebilir). Bu tür Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Üçüncü Taraf İçeriği tarafımızca araştırılmamakta, izlenmemekte veya doğruluk, uygunluk veya eksiksizlik açısından kontrol edilmemektedir ve Site aracılığıyla erişilen Üçüncü Taraf Web Sitelerinden veya Sitede yayınlanan, Site aracılığıyla erişilebilen veya Siteden yüklenen Üçüncü Taraf İçeriğinden, Üçüncü Taraf Web Sitelerinin veya Üçüncü Taraf İçeriğinin içeriği, doğruluğu, saldırganlığı, görüşleri, güvenilirliği, gizlilik uygulamaları veya diğer politikaları dahil olmak üzere sorumlu değiliz. Herhangi bir Üçüncü Taraf Web Sitesinin veya herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğinin dahil edilmesi, bunlara bağlantı verilmesi veya bunların kullanımına veya kurulumuna izin verilmesi, bunların tarafımızca onaylandığı veya desteklendiği anlamına gelmez. Siteden ayrılmaya ve Üçüncü Taraf Web Sitelerine erişmeye veya herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini kullanmaya veya yüklemeye karar verirseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve bu Kullanım Koşullarının artık geçerli olmadığını bilmelisiniz. Siteden gittiğiniz herhangi bir web sitesinin veya Siteden kullandığınız veya yüklediğiniz herhangi bir uygulama ile ilgili gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere geçerli hüküm ve politikaları gözden geçirmelisiniz. Üçüncü Taraf Web Siteleri aracılığıyla yaptığınız tüm satın alımlar başka web siteleri aracılığıyla ve başka şirketlerden olacaktır ve bu tür satın alımlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü Taraf Web Sitelerinde sunulan ürün veya hizmetleri onaylamadığımızı ve bu tür ürün veya hizmetleri satın almanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan bizi sorumlu tutmayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği veya Üçüncü Taraf Web Siteleriyle herhangi bir şekilde temas kurmanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak uğradığınız herhangi bir kayıptan veya size verilen zarardan bizi sorumlu tutmayacaksınız.

11. REKLAMVERENLER

Reklam verenlerin reklamlarını ve diğer bilgilerini Sitenin kenar çubuğu reklamları veya banner reklamları gibi belirli alanlarında göstermelerine izin veriyoruz. Bir reklamverenseniz, Siteye yerleştirdiğiniz tüm reklamların ve Sitede sağlanan tüm hizmetlerin veya bu reklamlar aracılığıyla satılan ürünlerin tüm sorumluluğunu üstlenirsiniz. Ayrıca, bir reklamveren olarak, fikri mülkiyet hakları, tanıtım hakları ve sözleşme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Siteye reklam vermek için tüm haklara ve yetkiye sahip olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz.

Biz sadece bu tür reklamları yerleştirmek için alan sağlıyoruz ve reklamverenlerle başka bir ilişkimiz yok.

12. SAHA YÖNETIMI

Yükümlülüğümüz olmamakla birlikte aşağıdaki hakları saklı tutarız: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izleme; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, uygun yasal işlemleri yapma; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızı veya bunların herhangi bir bölümünü reddetme, erişimi kısıtlama, kullanılabilirliğini sınırlama veya devre dışı bırakma (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde); (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, aşırı boyutta olan veya sistemlerimiz için herhangi bir şekilde külfetli olan tüm dosyaları ve içeriği Siteden kaldırmak veya başka bir şekilde devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek.

13. GIZLILIK POLITIKASI

Veri gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin: https://kuponigo.com/gizlilik-politikasi/. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil edilen Gizlilik Politikamıza tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Sitenin Birleşik Krallık’ta barındırıldığını lütfen unutmayın. Siteye, kişisel verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesini düzenleyen ve Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan yasalardan farklı olan yasalara veya diğer gerekliliklere sahip dünyanın başka bir bölgesinden erişirseniz, Siteyi kullanmaya devam ederek verilerinizi Birleşik Krallık’a aktarmış olursunuz ve verilerinizin Birleşik Krallık’a aktarılmasını ve burada işlenmesini kabul edersiniz. Ayrıca, çocuklardan bilerek bilgi kabul etmiyor, talep etmiyor veya istemiyoruz ya da bilerek çocuklara pazarlamıyoruz. Bu nedenle, ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası uyarınca, 13 yaşın altındaki herhangi birinin gerekli ve doğrulanabilir ebeveyn izni olmadan bize kişisel bilgi sağladığına dair gerçek bilgi alırsak, bu bilgileri makul olarak mümkün olan en kısa sürede Siteden sileceğiz.

14. TELIF HAKKI IHLALLERI

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Sitede veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir materyalin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak derhal bize bildirin (“Bildirim”). Bildiriminizin bir kopyası, Bildirimde belirtilen materyali yayınlayan veya depolayan kişiye gönderilecektir. Bir Bildirimde önemli yanlış beyanlarda bulunmanız halinde, yürürlükteki yasalar uyarınca zarardan sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu nedenle, Sitede bulunan veya Site tarafından bağlantı verilen materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğinden emin değilseniz, öncelikle bir avukatla iletişime geçmeyi düşünmelisiniz.

15. SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU KULLANIM KOŞULLARININ DİĞER HÜKÜMLERİNİ SINIRLAMAKSIZIN, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZDE OLMAK ÜZERE VE HERHANGİ BİR BİLDİRİM VEYA YÜKÜMLÜLÜK OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR KİŞİNİN SİTEYE ERİŞİMİNİ VE SİTEYİ KULLANMASINI (BELİRLİ IP ADRESLERİNİN ENGELLENMESİ DAHİL), HERHANGİ BİR NEDENLE VEYA HERHANGİ BİR NEDEN OLMAKSIZIN REDDETME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ. SİTEYİ KULLANIMINIZI VEYA SİTEYE KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR VEYA HESABINIZI VE YAYINLADIĞINIZ İÇERİK VEYA BİLGİLERİ HERHANGİ BİR ZAMANDA, UYARIDA BULUNMAKSIZIN, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZDE SİLEBİLİRİZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sonlandırır veya askıya alırsak, üçüncü taraf adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınızla, sahte veya ödünç alınmış bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir hesap açmanız ve kaydetmeniz yasaktır. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız.

16. DEĞİŞİKLİKLER VE KESİNTİLER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ancak, Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitede herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesintisi veya durdurulması sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir husus, bizi Siteyi sürdürmek ve desteklemek veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sağlamakla yükümlü kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.

17. GEÇERLİ HUKUK

Bu koşullar Birleşik Krallık yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Konvansiyonu’nun kullanımı açıkça hariç tutulur. İkametgahınız AB’de ise ve bir tüketici iseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümleri tarafından size sağlanan korumaya ek olarak sahip olursunuz. Fozdigital LTD ve siz, Londra mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz; bu da, bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak Birleşik Krallık’ta veya ikamet ettiğiniz AB ülkesinde tüketici koruma haklarınızı savunmak için bir talepte bulunabileceğiniz anlamına gelir.

18. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Avrupa Komisyonu, buradan erişebileceğiniz çevrimiçi bir uyuşmazlık çözüm platformu sunmaktadır: https: //ec.europa.eu/consumers/odr. Bu konuyu dikkatimize sunmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

19. DÜZELTMELER

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve Sitedeki bilgileri önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

20. SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. SİTEYİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİTE VE SİZİN KULLANIMINIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. SİTENİN İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE BAĞLI WEB SİTELERİNİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ VE (1) İÇERİK VE MATERYALLERDEKİ HATALAR, YANLIŞLIKLAR VEYA YANLIŞLIKLAR, (2) SİTEYE ERİŞİMİNİZ VE SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NİTELİKTEKİ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ HASAR, (3) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA BURALARDA SAKLANAN HER TÜRLÜ KİŞİSEL BİLGİ VE/VEYA FİNANSAL BİLGİYE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI HAKKINDA HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ, (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN KESİLMESİ VEYA DURDURULMASI, (5) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA SİTEYE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA İLETİLEBİLECEK HERHANGİ BİR BÖCEK, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİ VE/VEYA (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MATERYALDEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA SİTE ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR. SİTE, HERHANGİ BİR KÖPRÜ WEB SİTESİ VEYA HERHANGİ BİR BANNER VEYA DİĞER REKLAMLARDA YER ALAN HERHANGİ BİR WEB SİTESİ VEYA MOBİL UYGULAMA ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA REKLAMI YAPILAN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEMEKTE, ONAYLAMAMAKTA, GARANTİ VERMEMEKTE VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ VE SİZİNLE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA HERHANGİ BİR ARAÇLA BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALIRKEN OLDUĞU GİBİ, EN İYİ MUHAKEMENIZI KULLANMALI VE UYGUN OLAN YERLERDE DİKKATLİ OLMALISINIZ.

21. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

HİÇBİR DURUMDA BİZ VEYA YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI KAR KAYBI, GELİR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

22. TAZMİNAT

Bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve ilgili tüm memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere her türlü kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) Katkılarınız; (2) Sitenin kullanımı; (3) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (4) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (5) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (6) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer herhangi bir kullanıcısına yönelik herhangi bir açık zararlı eylem. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız ve masrafları size ait olmak üzere, bu tür iddiaların savunmasında işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

23. KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Siteyi kullanımınızla ilgili verileri de saklayacağız. Düzenli olarak rutin veri yedeklemeleri gerçekleştirmemize rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle bize karşı herhangi bir dava hakkından feragat etmektesiniz.

24. ELEKTRONIK ILETIŞIM, IŞLEMLER VE IMZALAR

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişim anlamına gelir. Elektronik iletişim almayı kabul edersiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, söz konusu iletişimin yazılı olmasına ilişkin yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFIMIZDAN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNİN, POLİTİKALARININ VE KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TESLİM EDİLMESİNİ KABUL EDERSİNİZ. Orijinal imza veya elektronik olmayan kayıtların teslimi veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir tüzük, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer yasalar kapsamındaki herhangi bir hak veya gereklilikten veya elektronik yollardan başka herhangi bir yolla yapılan ödemelerden veya kredi verilmesinden feragat edersiniz.

25. KALİFORNİYA KULLANICILARI VE SAKİNLERİ

Bizimle ilgili herhangi bir şikayetiniz tatmin edici bir şekilde çözülmezse, California Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi ile 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 adresinden yazılı olarak veya (800) 952-5210 veya (916) 445-1254 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

26. MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızdan yayınlanan tüm politikalar veya işletim kuralları, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını istediğimiz zaman başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylem başarısızlığından sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşullarının veya Sitenin kullanımının bir sonucu olarak sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturulmamıştır. Bu Kullanım Koşullarının, onları hazırlamış olmamız nedeniyle aleyhimize yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve tarafların işbu Kullanım Koşullarını imzalamak için imza atmamasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz her türlü savunmadan feragat edersiniz.

27. BİZE ULAŞIN

Site ile ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

Fozdigital LTD

124 City Road, Londra, EC1V 2NX

info@kuponigo.com